Slider

Máy đột AC Servo

 • Muratec

  MOTORUM M2044TC

  Thông số kỹ thuật:
  Thông số kỹ thuật chính
  
  1. Công suất đột
    200 kN
    20,4 tấn
    22,4 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày nguyên liệu tối đa: 6,35 mm [0,25 "]
  
  3. Kích thước tấm nguyên liệu tối đa: 1250 mm x 1250 mm [49,21 'x 49,21']
  
  4. Độ chính xác: +/- 0,1 mm [+/- 0,004 "]
 • Muratec

  MOTORUM M2048TE

  Thông số kỹ thuật:
  M2048TE
  
  
  1. Công suất đột
  200 kN
  20,4 tấn
  22,4 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày tấm tối đa
  6,35 mm
  
  3. Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ
  1250 mm x 2500 mm
  
  4. Độchính xác: ± 0,1mm
 • Muratec

  MOTORUM M2048TS

  Thông số kỹ thuật:
  M2048TS
  1.Công suất đột
  200 kN
  20,4 tấn
  22,4 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày tấm tối đa: 6,35 mm 
  
  3. Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ: 1250 mm x 2500 mm
  
  4. Độ chính xác: ± 0,1mm