Slider

Máy cắt cơ

 • AAA AIZAWA TEKKOSHO LTD.

  Aaa Aizawa AST-1331

  Thông số kỹ thuật:
  1. Góc cào nhỏ hơn giảm thiểu cung, xoắn và camber.
  2. Giải phóng lưỡi dao dễ dàng và chính xác
  3. Máy đo tự động NC
 • AAA AIZAWA TEKKOSHO LTD.

  Aaa Aizawa AST-625

  Thông số kỹ thuật:
  1. Góc cào nhỏ hơn giảm thiểu cung, xoắn và camber.
  2. Giải phóng lưỡi dao dễ dàng và chính xác
  3. Máy đo tự động NC