Slider

Máy đột thủy lực

 • Muratec

  M5000

  Thông số kỹ thuật:
  1. Công suất đột
  441 kN
  45 tấn
  50 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày tấm tối đa
  10 mm [0,394 "]
  
  3. Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ: 1525 mm x 1830 mm [60,04 "x 72,05"]
  
  4. Độ chính xác: +/- 0,1mm [+/- 0,004 "]