Slider

Máy tổng hợp đột và laser

 • Muratec

  MOTORUM M2558HL

  Thông số kỹ thuật:
  Mô hình M2548TS/ M2558TS
  Công suất đột
  250kN
  25,5 tấn
  28,0 tấn Mỹ
  
  
  Độ dày tấm tối đa6,35 mm [0,250 "]
  
  Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ
  không tái định vị (Y x X): 1250 mm x 2500 mm; [49,21 "x 98,43"]
                1525 mm x 2500 mm; [60,04 "x 98,43"]
  
  Độ chính xác: +/- 0,1 mm [+/- 0,004 "]
 • Muratec

  MOTORUM M2048HL

  Thông số kỹ thuật: