Slider

MW-EX Series

 • Muratec

  MW200EX

  Thông số kỹ thuật:
  Kích thước kẹp: STD: 210 mm (8 "), OPT: 254 mm (10")
  Dụng cụ: TURRET x 2
  Số công cụ: 10 x 2
  Mũi trục chính: JIS A2-6
  Tối đa Tốc độ trục chính: 2400 vòng / phút
  Động cơ AC trục chính: 15kW / 30 phút x 2
  Số lượng bộ nạp giàn: 1
  Tổng trọng lượng với máy xúc lật: 7200 kg
 • Muratec

  MW120EX

  Thông số kỹ thuật:
  Kích thước kẹp: STD: 165 mm (6 "), OPT: 210 mm (8")
  Dụng cụ: TURRET x 2
  Số công cụ: 8 x 2
  Mũi trục chính: JIS A2-5
  Tối đa Tốc độ trục chính: 4500 vòng / phút, 3000 vòng / phút, 6000 vòng / phút
  Động cơ AC trục chính: 7,5 kW / 30 phút x 2
  Số lượng bộ nạp giàn: 1
  Tổng trọng lượng với máy xúc lật: 4400 kg