Slider

MOTORUM M2558HL

M2548TS / M2558TS
Nhiều chức năng!, Sức mạnh!, Tốc độ!
Kết hợp tăng năng suất & lợi nhuận!
 
Công suất tăng mang lại sự ổn định xử lý cao hơn
Động cơ servo có công suất đột 250 kN

Tốc độ tăng làm tăng năng suất
Tốc độ chỉ mục tự động cao hơn, tới 180 vòng / phút
Mô hình M2548TS/ M2558TS
Công suất đột
250kN
25,5 tấn
28,0 tấn Mỹ


Độ dày tấm tối đa6,35 mm [0,250 "]

Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ
không tái định vị (Y x X): 1250 mm x 2500 mm; [49,21 "x 98,43"]
              1525 mm x 2500 mm; [60,04 "x 98,43"]

Độ chính xác: +/- 0,1 mm [+/- 0,004 "]
MOTORUM M2558HL