Chuyên cung cấp máy móc , thiết bị cho ngành kim loại tấm
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VJ
Thông số kỹ thuật
Kích thước kẹp: 165 mm (6 "), 210 mm (8")
Dụng cụ: TURRET
Số công cụ: STD: 8, OP: 12
Mũi trục chính: JIS A2-5
Tối đa Tốc độ trục chính: 3000 vòng / phút, 4500 vòng / phút, 6000 vòng / phút (chỉ 7.5kW)
Động cơ AC trục chính: STD: 7.5kW / 30 phút, OP: 11 kW / 30 phút
Tổng trọng lượng với bộ tải: 2500 kg