Chuyên cung cấp máy móc , thiết bị cho ngành kim loại tấm
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VJ
Chi tiết

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: 

- Lắp đặt, tháo dỡ, sửa chữa máy móc.

- Thực hiện dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ (gói theo tháng / gói theo quý / gói theo năm) theo khuyến nghị và hướng dẫn của nhà sản xuất,

- Cung cấp đồ hao mòn, phụ tùng, dụng cụ và máy hỗ trợ liên quan.